สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวกการผลิตแบบบูรณาการ


บจ เริ่มกิจกรรมในปี 2548 โดยก่อตั้งโรงงานแห่งแรกและมีพื้นที่การผลิตครอบคลุม 25,000 ตร.ม. ในพื้นที่โรงงาน 36,000 ตร.ม.


ในโรงงานผลิตแบบบูรณาการ สายเครื่องจักรที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งถือเป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดสำหรับการก่อสร้างเหล็ก ผลิตขึ้นจากเหล็กอาบสังกะสีขึ้นรูปเย็น บจ ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยี เชื่อม การก่อสร้าง กำลังประสบกับกระบวนการฉายภาพของโครงสร้างเหล็กเบาด้วยเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุด


1.jpg


รับราคาล่าสุด? เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)